Joyce & Deki Wedding

914 係佢哋大婚的日子, 好開心可以參與到佢哋個婚禮, Joyce同Deki好nice, 914呢個日子原來好有意思, 用國語怏速讀會出到Joyce 呢個音, 所以佢哋就選這天開始人生新一頁.令我最難忘係佢哋超精彩的天才表演, 好彩我仲記得拍攝^^ 出門: 8度海逸酒店 註冊及晚宴: 珀麗灣Club One 歡迎查詢及預約 E-mail: dethee@ymail.com [...]

JoAn & JoHn Wedding

呢排一直都落大雨, 好彩Joan同John大婚當日非常好天~ 真係天公造美~ 中午外影: 觀塘海濱長廊公園 註冊及晚宴: 德藝會club one 歡迎查詢及預約 E-mail: dethee@ymail.com